“Các con đã được nhận rồi, bây giờ các con hãy cho đi ” -Matthew 10:8

Anonymous User

Anonymous

Tháng Mười Hai 1, 2022

General Donation Amount Donated
$100.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Mười Một 9, 2022

General Donation Amount Donated
$1.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Một 8, 2021

General Donation Amount Donated
$102.56
Tf

Tomomi fukumoto

Tháng Chín 4, 2020

General Donation Amount Donated
$20.00
Ds

Darla schulz

Tháng Chín 4, 2020

General Donation Amount Donated
$10.00
Js

Jake schulz

Tháng Chín 4, 2020

General Donation Amount Donated
$10.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Tám 30, 2020

General Donation Amount Donated
$200.00
JK

Jon Kadera

Tháng Tám 3, 2020

General Donation Amount Donated
$123.01
Anonymous User

Anonymous

Tháng Sáu 4, 2020

General Donation Amount Donated
$100.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Năm 26, 2020

General Donation Amount Donated
$50.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Năm 11, 2020

General Donation Amount Donated
$50.00
Anonymous User

Anonymous

Tháng Ba 30, 2020

General Donation Amount Donated
$50.00

Ghi chú: WhiteRiceFoundation vẫn ghi nhận những nhà tài trợ trực tiếp mà không thông qua WhiteRiceFoundation