“Các con đã được nhận rồi, bây giờ các con hãy cho đi ” -Matthew 10:8

Anonymous User
JS

Anonymous

$102.56 Tháng Một 8, 2021
Anonymous User
Tf

Tomomi fukumoto

$20.00 Tháng Chín 4, 2020
Anonymous User
Ds

Darla schulz

$10.00 Tháng Chín 4, 2020
Anonymous User
Js

Jake schulz

$10.00 Tháng Chín 4, 2020
Anonymous User
LL

Anonymous

$200.00 Tháng Tám 30, 2020
Anonymous User
JK

Jon Kadera

$123.01 Tháng Tám 3, 2020
Anonymous User
JS

Anonymous

$100.00 Tháng Sáu 4, 2020
Anonymous User
JS

Anonymous

$50.00 Tháng Năm 26, 2020
Anonymous User
JS

Anonymous

$50.00 Tháng Năm 11, 2020
Anonymous User
JS

Anonymous

$50.00 Tháng Ba 30, 2020
Anonymous User
AS

Anonymous

$10.40 Tháng Ba 19, 2020
Anonymous User
DS

Darla Schulz

$31.20 Tháng Ba 16, 2020

Happy Birthday, Jake!

Ghi chú: WhiteRiceFoundation vẫn ghi nhận những nhà tài trợ trực tiếp mà không thông qua WhiteRiceFoundation