Bạn có muốn tổ chức một sự kiện quyên góp để giúp đỡ mọi người?

Mọi người thích vui chơi hội họp party! Tổ chức một cuộc vui là một cách để quyên góp cho việc từ thiện. Từ các sự kiện đó, chúng ta có thể tạo được sự liên kết và cảm thông với người quyên góp. Đó cũng là một cách để mà các tổ chức quảng bá và truyền đạt những thông điệp nhân ái của mình ra khắp thế giới.

Hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện, làm việc có ý nghĩa không chỉ có lợi ích cho những người nhận được quyên góp mà còn cho những người quyên góp nữa. Chúng ta sẽ làm hết sức để những người quyên góp cảm thấy được lợi ích mà họ mang lại cho thế giới. Bạn muốn quyên góp 2,000USD để xây dựng căn nhà tình nghĩa? Chúng ta sẽ cung cấp hình ảnh từng giai đoạn xây dựng. Bạn muốn cung cấp bữa ăn cho trẻ em? Thật tuyệt vời, chúng tôi sẽ gởi cho bạn hình ảnh và video của những bữa ăn mà bạn cung cấp.

Những chiến dịch từ thiện gây quỹ của chúng ta sẽ thực hiện từ những sự kiện. Nếu như bạn có thể tổ chức một sự kiện, vui long liên lạc với chúng tôi qua email: [email protected], chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong những tờ quảng cáo trước khi buổi tiệc bắc đầu và cử đại diện đến giao tiếp với khách của bạn.