Sứ mệnh của chúng tôi:

Kêu gọi tình thương yêu đồng loại bằng cách cứu trợ, an ủi những người kém may mắn và hỗ trợ người nghèo khổ trên toàn thế giới.

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận quyên góp để giúp đỡ những tổ chức từ thiện nhỏ ở những nước khó khăn để cung cấp thực phẩm, chỗ ở, giảm đói nghèo. Chúng tôi tìm kiếm những tổ chức nhỏ này rồi tìm hiểu về họ, sau đó giúp đỡ họ quyên góp để họ có thể duy trì công việc từ thiện. Trước khi chuyển tiền từ tiện cho họ, chúng tôi đến  để xem cách họ quản lý và tìm hiểu về họ để chắc chắn rằng tiền quyên góp được sử dụng đúng mục đích.

Thực tế, rất nhiều tổ chức từ thiện nhỏ lẻ thực hiện công việc của mình xuất phát từ chính tâm hồn cao đẹp của họ, nhưng lại không thể thực hiện việc quyên góp từ các nước phát triển như Mỹ hoặc đến Mỹ để quyên góp. Và chắc chắn rằng họ không có khả năng để thực hiện quyên góp trực tuyến. Chúng tôi, White Rice Foundation được thiết lập sau khi tận mắt chứng kiến những người Sơ nhỏ bé không thể quyên góp từ địa phương để cung cấp bữa ăn cho trẻ em. Họ không thể đến Mỹ để để thực hiện việc quyên góp và việc quyên góp cho họ không được khấu trừ thuế. Do đó, White Rice Foundation được thiết lập để giúp đỡ họ thực hiện sứ mệnh của mình.

Chúng tôi tập trung quyên góp trực tiếp để có thể tối đa hóa sử dụng đúng từng dollar quyên góp được. Chúng tôi quan tâm đến việc giảm chi phí đến mức tối thiểu. Tổ chức chúng tôi được quản lý bởi tình nguyện viên và không được chi trả lương cũng như không nhận được bất kỳ chi phí nào từ tổ chức. Chúng tôi những người điều hành ngoài góp công sức còn đóng góp tiền để có thể duy trì hoạt động của Quỹ. Ngoài phí chuyển tiền, tất cả những đồng tiền quý vị đóng góp vào sẽ được chuyển trực tiếp cho người có nhu cầu. Chúng tôi không sử dụng tiền quyên góp cho quảng cáo, chi phí công tác cũng như các chi phí khác.

Quỹ White Rice Foundation là tổ chức thuộc 501(c)(3). Đóng góp cho chúng tôi được khấu trừ thuế và sẵn sàng kiểm toán bất cứ lúc nào khi có yêu cầu. Quý vị có thể yêu cầu bằng cách email: [email protected]

Click the icon to learn more about our GuideStar transparency rating.