Báo Cáo Tài Chính và Những Tài Liệu liên quan

Các bạn có thể đọc báo cáo công bố tình hình tài chính của chúng tôi ở đây. Ngoài ra, nếu như các bạn cần thêm những thông tin chi tiết khác, các bạn có thể email cho chúng tôi [email protected], chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.

 

Tổng hợp 2019

Đây là năm đầu tiên của WhiteRiceFoundation. Thời gian để hoàn thành về khâu pháp lý chiếm gần trọn một năm. Chúng tôi thật là hạnh phúc khi hiện tại, WhiteRiceFoundation đã được nhà nước Hoa Kỳ công nhận là tổ chức phi lợi nhuận. Trang web của WhiteRiceFoundation cũng được hoàn thành và bắt đầu nhận quyên góp bằng tiền mặc, Check hoặc Thẻ Tính Dụng. Chi phí để nhận tài trợ online và chuyển tiền đi quốc tế qua hệ thống ngân hàng chiếm nhiều nhất trong hệ thống chi phí của WhiteRiceFoundation, nhưng trong năm vừa qua, do WhiteRiceFoundation chỉ có thể nhận tài trợ bằng tiền mặt, nên chi phí hoạt động là 0 đồng. Không có tệ khi mà đó là năm khai trương của WhiteRiceFoundation

$ 1
Donations

Số tiền đã nhận tài trợ trong năm

$ 1
Grants Issued

Số tiền đã tiến hành tài trợ

$ 100
Overhead

Chi phí hoạt động

0 %
Efficiency

Tỉ lệ sử dụng tiền tài trợ so với chi phí