Chương Trình Đang Thực Hiện

Những chương trình chúng tôi ưu tiên lựa chọn là chi phí thấp và tối đa hóa việc sử dụng từng đồng dollar. Mỗi dollar mà bạn đóng góp sẽ được chuyển trực tiếp đến những nơi thật xa xôi hẻo lánh.

Cung Cấp Bữa Ăn Cho Trẻ Em

Rất nhiều đứa trẻ ở miền Trung Việt Nam không có đủ đồ ăn hàng ngày. Các chương trình của Whitericefoundation được chia thành nhóm và cung cấp thức ăn thành cho các em.

Giáo Dục Trẻ Em

Bạn có thể thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ chỉ với một đồng một ngày, chúng có thể đi học, không cần phải lo về ăn uống, và có được những điều kiện để thành công trong cuộc sống. Sau khi bạn đồng ý tài trợ 30 đồng một tháng cho một đứa trẻ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và thông báo về tình hình của đứa trẻ mà bạn tài trợ mỗi tháng. Chúng tôi có những thông dịch viên tình nguyện hỗ trợ về vấn đề thông dịch cho những ai không nói được tiếng Việt.

Xây Nhà Tình Nghĩa

Miền núi trung du Việt Nam rất lạnh và ẩm ướt. Những mái nhà dột nát hoặc bức tường trống trải chỉ giúp được một chút hơi ấm trong mùa đông. Trương trình này của chúng tôi nhằm xây dựng các căn nhà tình nghĩa ở những vùng miền núi cao.